Close

25. juni 2020

Ferieavvikling 2020

Legene ved Sandsli legekontor har ferie følgende uker:

 

Sverre Oma-   27,28,29,30

Camille Kallestad –  27,28 og 31,32

Åse Sandnes –  29,30,31,32

Det vil ikke være mulig å kontakte legen via ekontakt/ekonsultasjon i legens ferie.

Reseptfornyelse og timebestilling vil fungere som normalt.