Close

28. september 2020

Influensavaksine 2020

Vi forventer å motta influensavaksinen i løpet av uke 43 og vil starte vaksineringen i uke 44.

På grunn av pandemien i år, må du ha time til influensavaksinering. Det er ikke mulig med drop-in. Har du time hos legen din etter uke 43 kan vaksinen settes av legen på legetimen. Bruk helsenorge.no for å bestille time, bruk fritekstfeltet for timeønske eller ring kontoret.

Det er viktig at du ikke kommer før oppsatt tid. Du må sitte på kontoret i 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Det er viktig at du ikke møter til vaksinering dersom du har luftveisymptomer eller feber.  

Presisering fra FHI: i perioden frem til 1. desember er det kun risikopasienter og helsepersonell med pasientkontakt som skal få vaksinen.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege