Close

21. juni 2021

Covid-19 vaksinasjon

Vi er nå ferdige med Covid-19 vaksinasjon dvs at vi vil ikke få flere doser levert til legekontoret.

For henvendelser som gjelder Covid-19 vaksinen kan dere kontakte Bergen kommune på telefon 55 56 77 00

Vedrørende spørsmål om Janssen-vaksinen. Vi forholder oss til Legeforeningens råd når det gjelder Janssen-vaksinen og vi vil ikke forskrive den.