Close

Monthly Archives: desember 2021

Informasjon om oppfriskningsdose

Vi får mange henvisninger fra pasienter som ønsker å bestille 3. dose her på legekontoret. Vi har kun gitt 3. dose til våre pasienter i aldersgruppen 75 år og eldre. Alle andre vil få tilbud om en oppfriskningsdose via Bergen kommune eller fra kommunen hvor de er folkeregistrert. Du finner nyttig informasjon på https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/slik-blir-vaksineringen/slik-gjennomfores-vaksineringen

Read More