Close

Monthly Archives: desember 2022

Fraværet må dokumenteres

Det er først ved fravær over 10 prosent i et fag at elever trenger dokumentasjon. De trenger altså ikke oppsøke helsepersonell hver gang de er syke, så lenge de holder seg under fraværsgrensa. se link:    https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gjeninnforer-fravarsregler-til-hosten/id2914510/ Kontakt Legekontor samme dag som du er syk når du nærmer deg 10% fravær.

Read More