Close

Nyheter

Influensa og koronavaksinering 2023.

I år skal vi begynne med influensa og koronavaksinering i fra uke 44. Vi skal vaksinere mandag, tirsdag og torsdag. Ta kontakt via eKontakt for å bli satt opp på time. Vi tilbyr årets influensa og koronavaksine til risikogruppen, fra fylte 65 år og  gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/folkehelse/smittevern/influensa https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/folkehelse/smittevern/koronavaksine

Read More

Vikar

Dr Camilla Kallestad er i utdanningspermisjon i periode 06.03.2023 – 31.12.2023 , dr Fredrik Gudmundset er vikar for henne i denne perioden.

Read More

Fraværet må dokumenteres

Det er først ved fravær over 10 prosent i et fag at elever trenger dokumentasjon. De trenger altså ikke oppsøke helsepersonell hver gang de er syke, så lenge de holder seg under fraværsgrensa. se link:    https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gjeninnforer-fravarsregler-til-hosten/id2914510/ Kontakt Legekontor samme dag som du er syk når du nærmer deg 10% fravær.

Read More

Munnbind

For å minke smitte ber vi om alle med symptomer på luftveisinfeksjoner (snottet, hoste, sår hals) som kommer på legekontoret om å ha på seg munnbind på venterom og i fellesarealer

Read More

Digitale tjenester & BankID

Du trenger BankID eller Buypass-smartkort for å bruke digitale tjenester hos helsenorge.no. Helseopplysninger er sensitive og krever høyt sikkerhetsnivå så det er viktig at all digital kontakt går via helsenorge.no.

Read More