Close

15. oktober 2021

Hva skal du gjøre hvis du er ungdom/voksen med nyoppståtte luftveissymptomer?

Generelle smittevernråd

  • Syke personer bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg
  • God hånd- og hostehygiene

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19 test før de vender tilbake til skole eller arbeid.

For mer informasjon: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/nye-luftveissymptomer/